AVRUPALILARIN ITIRAFI


Gercekte Avrupa medeniyeti Islâm medeniyetinin ürünüdür.

Yapilan arastirmalr günümüz ilminin %60Žnin Müslümanlarin eseri oldugunu göstermistir. Bu bir kuru iddia degil, bizzât Avrupalilarin da itirafiyla sâbit olan bir gercektir. Bereket versin AvrupaŽda tarafsiz, insafli, gercekci bilginler de yetismistir. Bunlar, mali sahibine vermisler ve Avrupa medeniyetini Islâm medeniyetinin meydana getirdigini söylemekten cekinmemislerdir. Bu bize "hakîkat o kadar yücedir ki, hic bir hatira fedâ edilemez" gercegini hatirlatmaktadir.
Bazi Avrupali bilginlerin bu konuda söylediklerine kisaca bir göz atmamizda fayda var:
Fransiz matematikci ve tarihcisi Libri (1803-1869), Tarihten Müslümanlari silecek olursaniz, îlmi rönesansimiz asirlarca geri kalir.der
Briffoult,"Insanligin Olusu" adli eserinde su gercege parmak basmakta terddüt etmez: "Islâm medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi ve yardimi ilimdir....Fakat AvrupaŽyi yeniden hayata kavusturan sey sadece ilim de degildi. Islâm medeniyetinden gelen daha baska tesirler de Avrupa hayatina ilk parlakligi vermisti....AvrupaŽnin ilerlemesinde Islâm kültürünün kesinlikle tesirini göremiyecegimiz bir basmak yoktur. Bu tesirin bütün aciklik, büyüklük ve devam eden gücüyle kendini gösterdigi alan, tabiat ilimleriyle ilim zihniyeti olmustur."
Ord.Prof Ali Fuat Basgil, SebilürresadŽa(Mart 1952 S:365) yazdigi "Islâm nûrundan dogan kültürmedeniyeti" adli makalesinde, 11.yüzyildan itibareb AvrupaŽya tasan kültür medeniyetinin RönesansŽi doguran sebeplerin basinda bulundugunu, bu hususun DoguŽlu BatiŽli tüm hakperest müelliflerce kabul edilen bir gercek oldugunu belirtir ve Gustave LebonŽdan su ifadeleri nakleder: "AvrupaŽnin kara bir barbarlik icine daldigi bir devrede, Bagdat ve Kurtuba gibi, Islâmin hüküm sürdügü iki büyük merkez, parlak nûruyla dünyayi aydinlatan bir medeniyetin ocaklariydi."
RivoireŽde Islâm medeniyetinin Abbasilerin Bagdatíyla, Emevilerin EndülüsŽünden hareket ederek AvrupaŽyi yeniden fethettigini ifade etmektedir.
723Žde FransaŽda yapilan Poitiers Muharebesi Endülüs Valisi Abdurrahman il-GafikîŽnin yenilmesiyle neticelendi. Charles MartelŽin galibiyetini "cehaletin ilme zaferi" seklinde tarif eder ve felaket olarak vasiflandirirlar. "Eger bu felaket olmasaydi Islâm medeniyeti AvrupaŽya daha o zmandan itibaren aydinlatmis olacakti" diye yana yakina anlatirlar. Hatta 655-782 trihlerinde IstanbulŽa kadar girisilen seferlerin neticesiz kalmasi BatiŽnin bir an önce aydinlanmasina mânî oldugunu dile getirirler. Bu konuda Emmanuel Berl söyle der: "Arap rakamlariyla, BatiŽnin bilmedigi ve Islâmiyetten ögrendigi cebir ilmi , Ömer ve daha sonraki fas câmiînin insasi , Islâm kültürünün ihtisamini göstermeye yetiyoru. O zaman Islâmiyet yalniz kuvvet degil, ayni zamanda fikir demekti. Eger Müslümanlik BizansŽta muzaffer olsaydi, Tuna, Rhun, Meuse ve Oise boylarindan bütün AvrupaŽya en parlak bir medeniyeti sokmus olacakti. Bu medeniyet kiymeti gizlenemeyecek kadar acik olan bir siyâsî sistem ve dört asir boyunca kâinatin en parlak medeniyeti vaziyetini muhafaza edecek olan bir kültüre sâhiptir."
Ömrünü Islâm ilimlerini ve Bati medeniyetinin meydana gelisini arastirmaya adayan ilim adamlarindan birisi olan Franziz sarkiyatcisi Sedillot (1808-1875) su hakikati îtiraf etmeyi vazife telakki eder:
"Dokuzuncu asirla 13. asir arasinda dünyanin en genis edebiyat dairelerinden biri tesekkül etmistir. Bir cok kültür mahsûlleri, kiymetli kesifler fikrî faaliyetlerin ne derece mükemmel oldugunu göstermektedir. Bu mükemmellik Hiristiyan Avrupa üzerinde de tesirlerini gösterdi. O kadar ki, bu Müslümanlarin her hususta bizim hocalarimiz oldugu hakkindaki görüse haklilik kazandirmis olabilir."
Fakat bu gercek cogu zaman gözlerden kacirilmaya clisilmistir. Bunun niye böyle oldugunu ve maksadini Sedillat söyle itiraf eder:
"Müslümanlari ve onlarin bütün ortacag boyunca yeni medeniyet üzerine meydana getirdikleri tesiri, unutulmaya mahkûm etmekte herhalde bir kast olsa gerek."
Prof.E.F Gautier(1864-1940) in su ifadeleri de son derece dikkat cekicidir:
"RönesansiŽin ilk kekeleme anlari öyle bir devre rastladi ki, barbarliktan uyanmakta olan Avrupa, Islâm medeniyetine bitkin bir hürmetle bakmaktaydi. Taklîdi imkânsiz bir örnek karsisinda cesaretini kaybeden BatiŽnin kollari sarkiyordu."
Bu sözlerin sahibi meshûr Fransiz cografyacisi Prof.E.F.Gautier BatiŽnin , Islâm Medeniyetinin bu hatirasini unutmasini bir nankörlük sayar ve ayiplar.